Hufiec ZHP Bolesławiec » Wykaz jednostek

 

 

 

Wykaz jednostek


Szczep Harcerski „HUBAL” w Nowogrodźcu

komendant: pwd. Filip Przyłucki

Patrol Wędrowniczy „Demon”pwd. Szymon Kelm

Nazwa drużyny Drużynowy/a Uwagi
10 Drużyna Harcerska „Hyperion”
w Nowogrodźcu
pwd. Paweł Puk
10 Próbna Drużyna Harcerska „Hyperion”
w Nowogrodźcu
sam. Patrycja Kołodziej
11 Drużyna Harcerska „Hubal” pwd. Filip Przyłucki
2 Gromada Zuchowa „Dzielne Wilczki” pwd. Korneliusz Rzeźwicki
1 Drużyna Harcerska w Wykrotach „Korab” pwd. Paweł Piwowarski

Związek Drużyn „LAWINA” w Bolesławcu

komendantka: hm. Barbara Chrościak

Nazwa drużyny Drużynowy/a Uwagi
8 Bolesławiecka Drużyna Harcerska
„Orły Skalne”
pwd. Igor Kowalski
2 Drużyna Harcerska „Kedyw” ćw. Juliusz Idzikowski  Instagram
11 Drużyna Harcerska „Grot” pwd. Beniamin Marek
12 Drużyna Harcerska „Czarni” pwd. Radosław Kalamarz
14 Drużyna Harcerska „Baszta” ćw. Jakub Gwiżdż
1 Drużyna Harcerska „Ogień” sam. Anita Filip
1 Gromada Zuchowa „Mali Wędrownicy” pwd. Agata Kubica

Osiecznicki Szczep Harcerski „DOLINA KWISY”

komendantka: hm. Joanna Sawicka

Nazwa drużyny Drużynowy/a Uwagi
20 Drużyna Harcerska „Kwisa” w Świętoszowie hm. Joanna Sawicka
3 Drużyna Harcerska „Grota” w Tomisławiu ćw. Bartosz Macioł
3 Drużyna Harcerska „Ad Astra” w Osiecznicy sam. Kaja Hytnar

Retmanat Drużyn Wodnych w Bolesławcu

retman: phm. Dariusz Rataj

\

Nazwa drużyny Drużynowy/a Uwagi
I. 5 Gimnazjalna Drużyna Wodna im. Leonida Teligi phm. Alina Rataj
II. 5 Gimnazjalna Drużyna Wodna im. Leonida Teligi phm. Dariusz Rataj
III. 5 Gimnazjalna Drużyna Wodna im. Leonida Teligi phm. Alina Rataj
V Wędrownicza Drużyna Wodna im. Leonida Teligi phm. Dariusz Rataj
5 Gromada Zuchowa pwd. Piotr Śmietanka

Jednostki samodzielne

Nazwa drużyny Drużynowy/a Uwagi
 Harcerski Klub Artystyczny  phm. Mateusz Sołtykiewicz
 Krąg Instruktorów i Seniorów „Szwadron”  hm. Krzysztof Chrościak

 

© Hufiec ZHP Bolesławiec. Administrator strony pwd. Paweł Kranicki.