Hufiec ZHP Bolesławiec » Rozkazy

 

 

 

Rozkazy


2018:

1- r.L1. – 2018 – OKOLICZN.

2 – R.l. 2 – nowe funkcje w KH i HKI

3. R.L. 3 – reg.KSI – skład KH

4. R L. 4, 2018 -HKSI , Hyperion

5. R.L.5.2018 otwarcie pwd

6. rozkaz L.6,2018 stan drużyn hufca

7. R.L. 7 – 2018 – dr. Orły pwd J. Gwiżdż

8.-RL.-8-2018-pwd2c-Zlot2c-D.Kwisy

9. R.l. 9 -2018 – ROZKAZ ZJAZDOWY

10. rozkaz L10-2018 zakończenie roku harc

11.R.l.11-2018 – HAL 2018 , zespół promocji

12. R L. 12 – zak HAL, pwd. M.Lis

13. R. L.13 – 2018 – zamkn. okresu prób. Orły, Tomisław, Bór Komorowski

Roz. spec L 2, 2018 ,1 VIII 2018

Roz. spec L.1, 2018 Żołnierze Wyklęci

Rozkaz spec. L1 1.03.2018r.

rozkaz zlotowy L2-2018

2017:

1 – R.L.1 2017 – okolicznościowy – ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2-R.2-2017-BIWAKI-ZIMOWE

3.-R.L.-3.-2017-STOPNIE-PWD-0-A.Kubica

4-R.4-2017-BIWAKI-ZIMOWE-odwołwnie-zmiana-druż.-Grota

5 – R.5 – 2017- Drużyna Kedyw

6 – R.6 – 2017- próby phm, pwd

7.R.L.7- 2017- świeto 3 Maja

8. Rl.8 – 2017 – zlot

9. Rl.9 – 2017 – zlot

10. Rl.10 – 2017 – zlot – zakończenie

11.R.l.11-2017 – HAL

12 – R.12 – 2017- próby pwd Zdunek,Krasnowska, Filip, Rzeźwicka

13 – R.13 – 2017- próby phm, Puk, Przyłucki

14, R.L.14 – Zmiany w Retmanacie

16.Rl-16-2017 – spotkanie KSI

17. R.l17-2017 – stan drużyn Lawina koniec HAL

18 -.R.L.18 – A – 2016 – zaliczanie służby

18.a- R.18 – 2017- phm Kraśnicka, Frydrych,Wojda

19.Rl19 Rozkaz zmiany – 2017

20 – R.20 – 2017- próby pwd – zmiana druż. gr. zuch.

21. R.l 21 -2017 zimowe biwaki

Rozkaz-Specjalny. – 11 listopada 2017

Rozkaz specjalny 1 III 2017 – Żołnierze Wyklęci

Rozkaz-Specjalny-l-3-2017

2016:

1.-Rl.-2016-instr.-hufca-2016

2.-R.l-2-2016-Zmiana-drużynowy-DH-KORAB

3.-R.l-2-2016-Zmiana-drużynowa-Ad-Astra

4.-Rl3-2016-Ogień-plakietka-AK

5.-Rl.5-2016-stopnie-pwd

6.-R.l6-Retmanat-pwd-Kołodziej

7.-R.l7-2016-Zmiany-w-Hubalu

8.R.l8-2016-festiwal

9.-R.L.-9-2016-STOPNIE-PWD-0-A.ROMPAŁA

10.Rl_.-10-HAL-2016

11.-Rl-11-2016-ROZKAZ-ZLOTOWY

12.-Rl-12-2016-ROZKAZ-ZLOTOWY-2

13.-Rl.13-2016-st.pwd-HUbal

14.R.L.-14-2016-drużaynowa-Krasnowska

15.Rl_.15-2016.-XV-Ferdynand-apel

16.R.L.-16-2016-zmiana-druż-powołanie-Kedyw

17.R.l-17-2016-stopnioe-pwd-i-phm

18.R.L.18-2016-KOMISJA-KASACYJNA

19.R.L.19-Widłak-rezygn.-i-inne

20.R.L.20-2016-zaliczanie-słuzby

21.R.L20-2016-decyzja-inwentaryzacja-phm-Marek.

Spec.-rozkaz-1-VIII-2016

Specjalny-rozkaz-1-Września

2015:

1-R.1-2015-BIWAKI-ZIMOWE-STOPNIE

2-R.2-2015-BIWAKI-ZIMOWE

3.-R-L.3-1-III-2015-Żołnierze-Wyklęci

4-R.3-2015-STOPNIE

5.-R.l-5-2015-stan-druzyn-30-III-2015

6.R.L-6-2015-stopnie-pwd-Zamorski-KSI

7.-R.l-7-2015-drużynowy-Orłów-Skalnych

8.R.L.8-2015-świeto-3-Maja

9.R.l.9-2015-HAL

10.-RL.10-2015-zmiana-szefa-HKM

11.RL-11-2015-STOPNIE-INSTRUKTORSKIE

12.-Rl.12-2015-wyróżnieni

13.R.L.-13-2015.-1-WRZEŚNIA-koniec-HAL

14.-R-l.14-2015-namiestnik-zuchowy

15.-R.l1.5-2015-ROZKAZ-ZJAZDOWY

16.-R.L.16-2015-ZMIANA-DR.-GZ-WODNEJ

17.RL-17-2015-STOPNIE-PHM

18.R.L.18-2015-zaliczanie-słuzby

19.R.L-19-poprawki-błędów

20.-R.L.20-2015-INAUG.II-KADENCJI-HM.-J.-SAWICKIEJ

21.-R.L.21-Druzyna-Bancer

22.-R.L.22-Klub-Artystyczny

23.R.l.23-15-stan-instruktorów

2014:

1.-R.L.1-2014-ZJAZD-NADZWYCZAJNY

2-.R.L.2-2014-ZJAZD-SPRAWOZDAWCZY

3.R.L.3-2014-Bańka-pwd-1

4-.R.L.-4-2014-stan-drużyn-10.1-2014-1

5.-R.l.5-2014-Ogień-druż.-KLUBU-MUZ.-B.MAREK_-1

6.-R.L.-6-2014-sprostowania-1

7.-R.L.7-2014-nowa-KSI-skład-KCh-1

8.R.L.8-KONIEC-HAZ-2014-1

9.-R.L.9-2014-otwarcie-pwd-Beniamin-Marek

10.-R.L.10-2014-otwarcie-pwd-ŻEGLARZE-1

11.-R.L.11-Bohater-Ogień-pwd-Jadwińskainstr.-Hubala-1

12.-R.L.12.-zmiana-druzynowych-GZ-Dzielne-Wilczki-2014

13.R.L.13-2014-świeto-3-Maja-1

14.R.L.14-2014-zakończenie-rokumiianowania-HAL-1

15.-R.-l.15-2014-rozkaz-zjazdowy-16-VIII-2014

16.-R.L.16-odwołanie-komendantów-HAL-1-1

17.R.L.17-Bortnik-Zjazd-2014-1

18.R.L.18-2014-Bohater-Grot-1

19.R.L.19-2014-zmiana-drużynowego-Grota-1

20.R.L.20-2014-Klub-muzyczny-zmiana-1

21.R.l.21-Zuchy-Majka-2014

22.R.L.22-Gromada-Wodna-2014

23.R.L.23-2014-zaliczanie-słuzby

24.-R.L.24-2014-pwd-Olszowa

25.-R.SPEC_.-11-listopada-2014

26.-R.L.-25-drużynowy-groty

27.-R.L.27-kasacja-sprzetu

28.RL-26-2014-STOPNIE-INSTRUKTORSKIE

29.R.L.28-14-odw.-Widłaka-rozw.-Ignis

2013:

1.R.L.1-ZIMOWISKA-2013

2.R.L.2-1863-ZIMOWISKO-PUK

3.R.L.3-PWD-STOPNIE

4.R.L.4-REUT-BIWAK-ZIM.

5.R.L.5-KONIEC-HAZ-2013

6.R.L.6-22-II-DMB-2013

7.R.L.7-żołnierze-wyklęci

8.R.L.8-2013-rozkaz-świateczny

9.R.L.9-2013-stan-drużyn-Z-C

10.R.L.10-2013-Zbiórka-wyborcza

11.R.L.11-2013-pwd-Graszyńska

12.R.L.12-2013-świeto-3-Maja

13.R.L.13-2013-Bohater-Grota

14.R.L.14-2003-pwd-stopnie

15.R.l.-15-2013-koniec-roku-harcerskiego

16.R.L.-16.-2013-mianowania-HAL-przyjęcie-Juraka-Z-c

17.R.L.17-2003-pwd-WASIELOFFTereszczyn

18.R.L.18-2013-Koniec-HAL

19.R.L.-19-2013.-1-WRZEŚNIA

20.R.L.-20-2013-powołania-i-zmiany-org.-pwd-Sadczuk

21.R.L.-21-2013-stan-drużyn-1.X.-2013

22.R.L.22-2013-Nowa-drużyna-Korab-zwoln.HAL-Reut

23.R.L.-23-2013-otwarcie-pwd-Olszowa-Kołodziej

24.R.L.24-2013-instruktorzy-hufca

25.R.L.25-2013-ZJAZD-SPRAWOZDAWCZY

26.R.L.26-2013-Bohater-DH-Ogień-druż.-Ad-Astra

27.R.L.27-2013-zaliczanie-słuzby

28.R.L.28-2013-pwd-Lisiewska-godz.-miejsce-Zjazdu

29.-R.L.29-2013-świeto-11-Listopada

30.R.L.-30-2013-po-Zjeździe

31.-R.L.-31-2013-drużynowa-Sylw.-Malec-rozwiązanie-Iskier

© Hufiec ZHP Bolesławiec. Administrator strony pwd. Paweł Kranicki.